Term compliance?

compliance Is een term die de afgelopen jaren met name in bij financiële instellingen wordt gebruikt en in de (van de Nederlandse Bank afkomstige) Regeling organisatie en beheersing (rob) wordt gedefinieerd ls de naleving van wet en regelgeving, alsmede het werken volgens de normen en regels die een instelling zelf. In de nasleep van de economische crisis financiële instellingen voor de uitdaging om het vertrouwen in hun sector terug te Winne. De overheid houdt hen scherp in de gaten. De wetgeving is aangescherpt, het toezicht geïntensiveerd. Nooit eerder was het belang van zo groot. 

Nederland

Volgens het in Nederland nog in de kinderschoenen. Zeker in vergelijking met andere landen. Zo voerden de verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk al in het begin van de vorige eeuw regelgeving in voor de dinanciële secotr. In Nederlands dook dat pas veel later op, nadat Nederland rond 1990 geconfronteerd werd met een serie beursschandalen. toch krijgt ook Nederland de laatste jaran steeds meer aandacht. Mede door de verankering van Europese richtlijnen in nationale wetgeving is het aantal verplichtingen sterk toegenomen. Sinds 2001 bestaat er ook een Nederlandse belangenorganisatie, de verenigd voor Compliance officers (VCO). Daarnaast brengt uitgeverij Den Hollander B.V.

Elke financiële instelling beschikt over een insidersregeling die voorschriften bevat waaraan de in die instelling werkzame personen zich dienen te houden, alsmede voorschriften omtrent de wijze van controle op de naleving ervan. Ook instellingen die raakvlakken met de financiële sector hebben, zoals pensioenfondsen, hebben een dergelijke regeling (wettelijk afgedwongen). Een dergelijke regeling bevat bijvoorbeeld voorschriften omtrent de wijze waarop functionarissen voor eigen rekening in effecten mogen handelen, restricties in de omgang met zakenrelaties en de omgang met vertrouwelijke informatie.

Officer

Een compliance officer is een functionaris die bij veelal een financiële instelling is aangesteld om toe te zien op de naleving van wet en regelgeving binnen de organisatie. Zo officer zorgt ervoor dat de handelwijze van bedrijven inclusief haar personeel overeenkomt met de door wetgever gesteld vereisten. Een officier kan verschillende gedaantes aannemen. Hij kan optreden als adviseur van de onder toezicht staande instelling echter hij kan ook een meer controlerende rol hebben en optreden als een soort intern accountant. Voor financiële instellingen die onder toezicht staan van DNB, AFM en of BFT (bureau financieel toezicht), is het aanstellen van zo officer verplicht, voorbeelden zijn banken, verzekeraars en pensioenfondsen. zo zit het werk van een officier in elkaar. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *